Lupus Nederland
 
 

Woordenlijst U-Z

Wanneer u wordt geconfronteerd met de diagnose (systemische) lupus erythematosus rijzen er allerlei vragen in u op. Specialisten en deskundigen zullen u in medische taal een toelichting geven over deze auto-immuunziekte. Helaas is dat voor een leek niet altijd even duidelijk. Graag draagt Lupus Nederland hier haar steentje bij door middel van het aanbieden van een woordenlijst.
Deze woordenlijst bevat allerlei termen en verklaringen die bij de ziekte lupus erythematosus voor komen. U leest de woordenlijst als volgt: het eerste woord is het Nederlandse woord gevolgd met de betekenis van het woord in het Nederlands.

A-D     E-H     I-L     M-P     Q-T     U-Z

U

Ultraviolet licht (ook wel ultraviolette straling, black light of UV-licht genoemd): is elektromagnetische straling net buiten het deel van het spectrum dat met het menselijk oog waarneembaar is. De golflengte van UV-licht is 1 tot 400 nanometer. In verband met de effecten van UV-licht op mens en milieu wordt onderscheid gemaakt tussen UV-A, UV-B en UV-C. UV-A is ultraviolet licht met een golflengte tussen ca. 315 en 400 nm ("lange golven"). UV-B licht heeft een golflengte tussen ca. 280 en 315 nm; en UV-C licht heeft een golflengte tussen 100 en 280 nm ("korte golven").

Uremie: vergiftigingssyndroom door onvoldoende werking van de nieren (bij voorbeeld ureum in het bloed aanwezig, als gevolg van onvermogen van de nier om dit uit te scheiden).

Uretritis: ontsteking van de urineleider.

V

Vals-positieve syfilis test: een positieve uitslag van de test, terwijl er geen syfilis aanwezig is.

Vasculitis: ontsteking van bloedvaten.

Vitiligo: huidaandoening waarbij pigmentloze vlekken omgeven door een donkere rand in de huid optreden.

Vlindervormig erytheem: is een rode uitslag op het gezicht over de neusbrug en de wangen. Het lijkt op een vliegende vlinder.

W

Witte bloedcellen (leukocyten, van het oudgrieks, witte cel): zijn cellen met een celkern die zich in het bloed bevinden. Ze maken maar een heel klein deel uit van de cellen in het bloed, op iedere witte bloedcel zijn er vele honderden rode bloedcellen, maar de witte bloedcellen zijn wel een stuk groter. Ze vormen een belangrijke component van het immuunsysteem.

Weefsel: In de microscopische bouw van het lichaam van mens en dier onderscheidt men in de histologie (weefselleer) een vijftal hoofd- of grondweefsels. Dit zijn

 1. Epitheel of dekweefsel (epitheel wordt verdeeld in de zuivere epitheelweefsel en het klierweefsel).Bindweefsel
 2. Bindweefsel
  Men onderscheidt:
  • Bindweefsel in engere zin, dat weer te verdelen is in losmazig bindweefsel, straf bindweefsel, reticulair bindweefsel en elastisch bindweefsel.
  • Kraakbeenweefsel
  • Vetweefsel
  • Beenweefsel of botweefsel
 3. Spierweefsel
  Men onderscheidt:
  • Dwarsgestreept spierweefsel of skeletspierweefsel
  • Glad spierweefsel
  • Hartspierweefsel
 4. Zenuwweefsel
 5. Bloed, lymfe

De verschillende organen van het lichaam zijn uit wisselende combinaties van deze vijf weefsels samengesteld.

X

Xerostomie, hyposalivatie of ook nog drogemondsyndroom genoemd: is het verschijnsel waarbij er te weinig speeksel gevormd wordt en er zo een droge mond ontstaat.

Y

Geen woorden

Z

Zenuwstelsel: is het orgaansysteem dat bij dieren een coördinerende rol speelt bij alle handelingen, zoals het aansturen van de spieren, het verwerken van zintuiglijke prikkels en (bij hogere diersoorten) de emotionele en cognitieve processen. Het zenuwstelsel bestaat uit zenuwweefsel van zenuwcellen en gliacellen.

Ziekte: elk proces in het organisme dat veranderingen teweegbrengt in cellen of weefsel, waardoor het evenwicht wordt verstoord.

© Lupus Nederland 2016 | Boeier 2 | 2991 KA BARENDRECHT
Disclaimer