Lupus Nederland
 
 

Diagnose

De diagnose lupus wordt gesteld op basis van klachten en symptomen van de patiënt en vastgestelde orgaanaantastingen en/of bloedafwijkingen. Vermoedt een arts dat een patiënt lupus heeft, dan worden diverse onderzoeken gedaan om dit te bevestigen dan wel uit te sluiten, variërend van bloedonderzoek tot een hartfilm.

ACR-criteria

De Amerikaanse Vereniging van Reumatologen (American College of Rheumatology) heeft een lijst van criteria opgesteld om groepen lupuspatiënten te kunnen vergelijken bij wetenschappelijk onderzoek. In de praktijk worden deze ACR-criteria echter ook vaak gebruikt voor het stellen van de diagnose lupus erythematosus. In het kader van wetenschappelijke studies mag er van lupus gesproken worden als ten minste vier van onderstaande elf criteria gelijktijdig of achtereenvolgens bij de patiënt aanwezig zijn of geweest zijn:

 1. Vlindervormige huiduitslag in het gezicht
 2. Schijfvormige (discoïde) huidafwijkingen
 3. Overgevoeligheid voor zonlicht (ongebruikelijke uitslag van aan zonlicht blootgestelde huid)
 4. Zweertjes in mond of neus
 5. Ontsteking van twee of meer gewrichten (artritis)
 6. Ontsteking van het hartzakje (pericarditis) of het longvlies (pleuritis)
 7. Nierafwijkingen: meer dan 0,5 gram eiwit in de urine per dag en/of de aanwezigheid van celcilinders in de urine
 8. Neurologische afwijkingen: toevallen (epilepsie) of psychose
 9. Afwijkingen in het bloedbeeld: bloedarmoede ten gevolge van versterkte afbraak van rode bloedcellen; tekort aan witte bloedcellen; tekort aan bloedplaatjes
 10. Aanwezigheid van bepaalde antistoffen in het bloed (bijvoorbeeld anti-dsDNA of anti-Sm antistoffen; antifosfolipide antistoffen (een vals-positieve syfilis test); anticardiolipine antistoffen; lupus anticoagulant)
 11. Positieve antinucleaire factor (ANF)

© Lupus Nederland 2016 | Boeier 2 | 2991 KA BARENDRECHT
Disclaimer